Giới thiệu Thông tin máy chủ Anh Hùng

Thông tin server

 • Exp: 220 (Non PK)
 • Exp: 250 (PK)
 • Exp x2/100: Thứ 7 và Chủ nhật
 • Drop: 25% (30% tại các Sub PK)
 • Anti Hack: UGK GameShield
 • Phiên Bản: Season 8.0 Ký Ức Anh Hùng
 • Website Manager: Mr.H
 • Khởi tạo nhân vật: Tặng 5 lần Reset + 4000 Point

Phiên Bản Season 8.0 Ký Ức Anh Hùng

 • Tính Năng Gia Tộc (Gens)
 • Nhiệm Vụ Hàng Ngày
 • Cập nhật Event Mới Nhất webzen
 • Cập nhật Item Khủng - webzen
 • Cập nhật Spots và Boss tại map Phân Tranh

Sự kiện Open Beta